Åkta

Den givna frågan i samband med autografsamlande är hur man vet att en autograf är äkta eller inte.

Det är naturligtvis så att vill man till 100 % vara säker på att en autograf är äkta måste man själv ha tagit autografen av personen ifråga (det kan ju visserligen vara en dubbelgångare men den sannolikheten kan vi nog bortse från), dvs en ”in-person” autograf. För alla andra autografer kan man alltid i större eller mindre grad vara tveksam till dess äkthet.

Av den anledningen är det många samlare som enbart samlar på autografer som är tagna på detta sätt dvs. direkt av personen ifråga. Man samlar också på upplevelsen att ha tagit autografen själv.

Att enbart samla på in-person autografer begränsar naturligtvis samlandet en hel del, speciellt som man samlar på en viss genre av autografer, som jazzmusiker (som jag), statsmän, skådespelare mm där avlidna personer i många fall har en given plats i en sådan samling. Börjar man exempelvis samla på amerikanska presidenter blir ju utbudet ganska begränsat om man skall hålla sig till de nu levande.

För alla autografer som inte är ”in-person” skall man alltid i större eller mindre grad vara tveksam till dess äkthet. För en autografsamlare går det ut på att minimera den osäkerheten. Detta är en del av samlandet. Osäkerheten ligger här inte bara ifall autografen är skriven av en annan person utan även om autografen är tryckt, kopierad mm. 

Det enda sättet att minska den osäkerheten  är att vara aktiv i sitt samlande. Detta gäller naturligtvis inte bara autografer utan all typ av samlande. Hur vet jag att det är en förstapressning av en skiva? Hur vet jag att just detta myntet är sällsynt ? Hur vet jag att denna målning inte är en kopia ? Inom varje form samlande finns det alltid sådan frågor vars svar blir mer säkert och trovärdigt  ju mer aktiv man är och ju större kunskap och erfarenhet man samlar på sig inom sitta samlarområde.

Samlar man på sig kunskap om autografsamlandet i allmänhet och viss typ av autografer i synnerhet ökar sannolikheten att se att en autograf är äkta eller inte drastiskt för att i många fall vara så gott som 100 %.

Att vara aktiv i sitt autografsamlande innebär bland annat att man

·         ser och lär sig så många autografer man kan - via Internet , autografkataloger eller tidningar

·         har kontakt med andra samlare för erfarenhetsutbyte – finns många i USA och England men inte så många i Sverige

·         lär sig en namntecknings historia – en tidig autograf av Al Pacino ser väldigt olik ut en senare autograf skriven av honom

·        lär sig en persons signeringsvanor – alla Sonny Listons autografer som skrevs innan han blev världsmästare av skrivna av Listons fru. Det var först sent i karriären som Liston lärde sig skriva sitt eget namn

·       lär sig se skillnad på en äkta autograf och en tryckt – en tryckt autograf är en kopia på en riktig autograf skriven av personen ifråga så den ser bra ut i formen. En enkelt knep är att dra med lillfingret över autografen för att känna om pennan lämnat några ojämnheter efter sig

·         lär sig vad som är ett rimligt pris på en autograf – en Humphrey Bogart autograf för 800 kronor är med all säkerhet oäkta då ett normalpris för en signatur på papper ligger på det 10-dubbla

·         lär sig var man införskaffar autografer – det finns många seriösa handlare och företag som varit samlare/handlare under mängder med år men också många mindre seriösa personer speciellt i samband med ökning av användandet av Internet

·         lär sig av de misstag man otvivelaktligen kommer att göra som samlare – ett av mina misstag är signerade foto av Frank Sinatra. Fick reda på efter mitt inköp att Sinatra autografer via brev är alltid  sekreterarskrivna även om de har en trovärdig historia bakom

Skriver 9 olika personer namnet Elvis Presley och de nio ges tillsammans med en äkta Elvis Presley autograf till en van samlare kan han direkt se vilken som är äkta. Låter man dock nio vana autografsamlare skriva de nio autograferna blir det genast svårare. Givetvis kan man med mycket träning lära sig att skriva en autograf så gott som identiskt med originalet men aldrig helt identiskt.

En annat viktig faktor är att sätta in autografen i sitt sammanhang. Hittar man I ett autografblock en signatur som man är tveksam till kan man med stor sannolikhet anta att den är äkta om alla andra autografer i blocket är äkta. Hittar man ett signerat Beatles fotografi erhållit via brev från Beatles fan club 1964 kan man med största sannolikhet se att den inte är äkta även om signaturerna är väldigt lika originalen. Kunskap är att veta att så gott som alla dylika Beatles autografer från den tiden är sekreterarskrivna. I många fall kan det också var kul att höra historien bakom en autograf vilket kan göra bedömningen av äktheten enklare.

Ju längre tid man samlar och ju mer aktiv man är desto större kunskap och erfarenhet bygger man upp för att med största sannolikhet kunna säga att en autograf är äkta eller inte.