Att samla autografer

 

Autografsamlandet har under de senast åren blivit en större och större hobby framför allt i England och USA. En del ser samlandet som en investering för framtiden eftersom priset på bra autografer har stigit konstant under tiden. Andra samlar för glädjen av att äga en autograf av en välkänd person inom ett område  man tycker om och har intresse av.

Själv har jag har samlat autografer i ca 25 år.  Företrädesvis inom de områden jag har ett annat intresse i -  jazz/blues musik och film. Jag har under årens lopp byggt uppe en samling av ca 10000 autografer av olika dignitet. Under dessa åren har jag skaffat mig en gedigen  erfarenhet och  kunskap om hur samlandet av autografer går till.

Den givna frågan i detta sammanhang är hur man kan se om en autograf är Äkta eller inte.  I takt med att värdet på autografer stiger konstant och att tillgängligheten blivet större bland annat med hjälp av internet är det också lukrativt för personer med ohederliga avsikter att ge sig in på marknaden.  Enda sättet att komma runt detta är att skaffa kunskap i ämnet och att bygga upp ett kontaktnät av andra samlare i form av personer och organisationer. Se vidare mitt kapitel om äkta / icke äkta autografer.

Det finns en hel del intresseorganisationer och tidskrifter i anslutning till samlandet av autografer och det finns ett rikligt utbud av säljare. Det gäller dock att veta var,  när,  hur och till vilket pris man skall köpa.

Generellt kan man säga att det går att få tag i en autograf av vilken person som helst från ca 1600-talet fram  till idag om man har tålamod och i många fall pengar.  Som inom många samlarområden  varierar priserna mycket beroende på många faktorer bland annat kvalitet och utbud. En liten uppfattning om var priserna ligger på ett antal utvalda personer kan fås genom att klicka på prisuppskattning.

Denna sida vänder sig både till samlare och till dem som tycker det skulle vara roligt att äga eller ge bort en autograf som present,  men som inte har kunskapen eller möjligheten att skaffa den.